27. jaanuar 2021

1. veebruaril avaneb kultuuripärandi valdkonna arendamise taotlusvoor

Toetuse eesmärk on muuseumi- ja muinsuskaitse valdkonna strateegiline arendamine, valdkondade koostöö ja populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine. Taotluste esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2021 ja 22. jaanuaril toimunud taotlusvooru infopäeva on nüüd järelvaadatav.

Teiste tegevuste hulgas saab taotleda toetust ka Muinsuskaitsepäevade raames kultuurimälestiste tutvustamiseks.

Muinsuskaitsepäevad 2021 teema on “Peidus pärand”: On väga inimlik, et harjumuspärane tundub igavene ja muutused tulevad alati ootamatult. Mis igapäevaselt ümbritsevas on meie jaoks oluline ja tähenduslik, saab sageli aru alles siis, kui see on kadumise äärel või juba jäädavalt kadunud. Ehk – see, mis otse silme ees, võib vahetevahel jääda hoopis kahe silma vahele.Seetõttu soovime tõsta tähelepanu keskmesse kohaliku pärandi, mis esmapilgul võib tunduda tavaline, aga on kogukonna jaoks oluline ja identiteeti loov.

22. jaanuaril toimunud taotlusvooru infopäeva on nüüd järelvaadatav Zoom keskkonnas, samuti oleme slaididena üles pannud kõik ettekanded: Muinsuskaitsepäevad 2021 ja muinsuskaitsevaldkonna populariseerimine (PDF)Digiprojektidest – mida ootame ning millele mõelda (PDF)Restaureerimiskoolituste parimad näited (PDF) ning ootused taotlusvoorus (PDF)hea näide: A.H. Tammsaare Muuseumi Vargamäel maakonnaülesed koostöö-projektid kohaliku pärandi tutvustamisel (PDF).

Taotlusvoorust toetatakse:

  • muuseumi- või muinsuskaitse valdkonda hõlmavaid või muuseumi- ja muinsuskaitse ja muude kultuuripärandi valdkondade vahelisi sündmusi;
  • muuseumitöötajate koolitusi;
  • avalikkusele praktilisi mittetulunduslikke restaureerimiskoolitusi;
  • rahvusvahelisele koostööle suunatud reise;
  • muuseumikogude digiteerimist;
  • laste, noorte ja teiste vähekaasatud gruppide kaasamist kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse;
  • kultuuripärandi kättesaadavuse suurendamist ja ligipääsetavuse parandamist võimalikult paljude ühiskonnagruppide jaoks;
  • Kultuuriministeeriumi ellu kutsutud teema-aastaga seotud sündmusi.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus “Kultuuripärandi valdkonna toetamise tingimused ja kord”. Taotlusvooru eesmärke avab veelgi määruse seletuskiri (PDF). (PDF)

Vaata ka lisainfot Muinsuskaitseameti kodulehelt.