Tagasi kaardi juurde

Haapsalu linna algkool

Valmimisaasta: 1938

Aadress: Lääne maakond, Haapsalu linn, Ehte 14

Arhitekt: Erika Nõva

Kooliharidust on Haapsalu linnas antud alates 1839. aastast samal aadressil, millel praegu asub Haapsalu linna algkool. Toona Carl Abraham Hunniuse asutatud eestikeelses koolis alustas juhataja Johanes Petersoni suunamisel kooliteed 36 õpilast. Veel enne uue koolimaja ehitamist tegutses Haapsalu linnas kaks algkooli, aadressidel Kooli 6 ja Ehte 9. Klasside ära mahutamiseks üüriti linnast lisaks kortereid, mis suvitajate saabudes tuli vabaks anda. Uue koolimaja jaoks valiti välja sihtasutusele Mõlemist Soost Eesti Laste Kool kuulunud krunt aadressil Ehte 14. Uue kooli loomisega ühendati kaks algkooli, samuti otsustati, et kool võiks täita ka rahvamaja rolli, kus oleks näitelavaga võimlemissaal, mis mahutaks ühtekokku 300 inimest.

Esialgse kahekorruselise koolimaja eskiisi koostas maa-arhitektuuriga tegeleva büroo Põllutöökoja Ehitustalitus juhataja August Esop. Siiski hoopis arhitekt Erika Nõva 1933. aastal valminud projekti järgi ehitatud hoone pälvis valmides ka pedagoogide kiitusi.

6-klassiline algkoolihoone on jaotatud mahuliselt kahte ossa: ühes hoonetiivas on saal ja söökla ning kolmekorruselises plokis klassiruumid. Hoonesse planeeriti eraldi köök seal tegutsema hakkava täienduskooli tarbeks. Ehitustöödega alustati 1936. aastal ja tänavapoolse sokli rajamiseks toodi klombitud paekivid Lasnamäel asuvast ettevõttest Silur. Kuna korralikku ehituspaasi ümbruskonnast võtta polnud, veeti seinte ehituseks sobivad tellised kohale laevaga Loksa tehasest. Hoone sisustati Lutheri vabriku vineermööbliga.

Avaaktus uues koolimajas toimus 1938. aasta jaanuaris. Haapsalu linna algkooli kõrval tegutses majas ka täienduskool ja kauaoodatud võimlat kasutas õhtuti rahvamaja. Sõjajärgselt toimetas majas mitu kooli: Haapsalu pedagoogiline kool (1945–1956) ja Haapsalu vene keskkool (1956–1964). Vahetult enne iseseisvusaja algust nimetati Haapsalu 8-klassiline kool 9-klassiliseks, seejärel reorganiseeriti kaheks asutuseks, kuna tegutseti eraldi majades – Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium Wiedemanni tänaval ja Haapsalu Linna Algkool Ehte tänaval, kus praegu tegutseb 6-klassiline kool.

Tekst: Sandra Mälk