Tagasi kaardi juurde

Käina põhikool

Valmimisaasta: 1965

Hiiu maakond, Käina alevik, Hiiu mnt 4

tüüpprojekt

Käinas tegutseva põhikooli ajalugu ulatub tagasi aastasse 1858, mil loodi Putkaste mõisakool. Sellest kasvas 1921. aastaks välja Käina kool, mis tegutses praktiliselt samas piirkonnas. Käina kool töötas algselt 6-klassilisena kirikumõisas. 1933. aastal sai kool endale uue hoone, mis aga 1958. aastal põles. Tekkis vajadus uue maja järele, kuid selle ehitamiseni suunati õpilased tagasi Putkastesse.

Uue koolihoone kavandamine algas 1960. aasta sügisel. Maja valmimine oli pikk ja aeganõudev protsess, kuna nii suurt ehitust polnud varem Hiiumaal olnud. Kõik ehituseks vajaminev tuli vedada saarele, lisaks oli raske leida ehitustöölisi ja erispetsialiste. Hoone ehitamiseks kasutati 8-klassilise kooli tüüpprojekti, kuid tolleks hetkeks oli Käina koolis juba mitu paralleelklassi ning vajati tunduvalt rohkem klassiruume, nii tuli projektis teha muudatusi. Klassiruume võeti juurde internaadiosast, selleks tuli saada luba Moskvast. Samuti oli eriluba vaja suurema saali ehitamiseks, mille sai ümber korraldada kinoruumiks.

Käina uue koolimaja avapidu toimus 2. oktoobril 1965. Valmis lausa koolilinnaku mõõtu kompleks, kuhu kuulusid koolimaja, õpetajate maja, katlamaja, staadion, kooliaed ja kogu ümbruse haljastus. Alates 2015. aastast tegutseb kool põhikoolina. Hoonestust on aastate jooksul muudetud ja täiendatud, mis annab võimaluse uudistada eri perioode esindavaid arhitektuurikihte. Põneva koolikompleksi hoone koosneb tänapäevastest klaasaatriumidest ja klaaspüramiidist, kuid hoovi pealt leiab ka näiteks kenasti säilinud vana kaevu.

Tekst: Grete Tiigiste