Tagasi kaardi juurde

Paide linnakool / Paide tütarlaste gümnaasium

Valmimisaasta 1909-1910

Järva maakond, Paide linn, Posti 12

Ahitekt: Aleksei Kieselbasch

Paide linnakool alustas tööd 19. sajandi viimasel kümnendil riigilt üüritud ruumides. Kitsaste tingimuste tõttu esitas kooli pedagoogikanõukogu juba 1900. aastal võimudele palve koolile oma maja ehitamiseks. Taotlus kiideti heaks, valmistati koolimaja plaanid ning 22. detsembril 1903 eraldas riik Paide linnakooli hoone ehitamiseks 24 287 rubla ja 28 kopikat. Paar kuud hiljem puhkenud Vene-Jaapani sõja tõttu aga raha väljamaksmine peatati ja koolimaja ehitus lükkus mitmeks aastaks edasi.

Pärast sõda ja esimest Vene revolutsiooni võeti koolimaja ehitus taas käsile. Telliti ka uus projekt, mille autor pole teada. Samas võis see olla Riia õpperingkonna arhitekt Aleksei Kieselbasch, kes tegi 1910. aastal hoonele juurdeehituse projekti, mis küll ei realiseerunud.

Koolimaja ehitus pakuti välja juba 1908. aasta veebruaris ning töö sai endale Paide linnast pärit tuntud ehitusmeister Johannes Mamberg. Töödega alustati järgmisel aastal ja hoone nurgakivi pandi 14. mail 1909. Hoone sai sama aasta sügisel katuse alla, sisetööd lõpetati järgmisel aastal ning koolimaja õnnistamise päevaks määrati 2. september 1910.

Pidulik sündmus lükati siiski edasi, sest vahepeal oli valminud hoonele hakanud pretendeerima ka 1909. aastal asutatud Paide tütarlaste gümnaasium. Suuresti viimase juhataja Maria Bõstrova lobitöö tulemusena antigi 1910. aasta septembris vastvalminud koolimaja tütarlaste gümnaasiumi käsutusse, mis tegutses siin kuni evakueerimiseni 1917. aastal Permi.

Eesti Vabariigi ajal töötas koolimajas Paide ühisgümnaasium. Aastatel 1941–1944 paiknes hoones Saksa sõjaväehaigla ning pärast sõda kuni 1963. aastani Paide 1. keskkool. Hiljem asusid siin Paide keskraamatukogu, pioneeride maja ning Paide huvikeskus. Aastast 2001 seisab hoone tühjalt, kuid see on avatava riigigümnaasiumiga seotult plaanis renoveerida.

1997. aastal tunnistati silmapaistev kahekorruseline historitsistlik telliskivihoone, mille fassaadi ilmestavad keskrisaliit, tellissimsid ja -karniisid ning dekoratiivsed aknapiirded, ajaloomälestiseks.

Tekst: Hanno Talving