Tagasi kaardi juurde

Stalinistlik koolihoone Puiestee tänaval

Valmimisaasta: 1952

Tartu maakond, Tartu linn, Puiestee tn 62

Tartu Kroonuaia kool ei asu üldse Kroonuaia tänaval, nagu ekslikult võiks arvata, vaid tegutseb Ülejõel Puiestee 62 hoones asuvas suures stalinistlikus hoones. Hoone ehitati 1952. aastal tüüpprojekti järgi. Projekteerijatena on mainitud mitmeid nimesid, kõige varasema allkirja on projektile andnud K. Sinissaar. Maja on algusest peale olnud kasutuses koolihoonena. Esmalt tegutsesid seal koos eestikeelne Tartu 3. keskkool ja vene õppekeelega Tartu 6. keskkool, hiljem mitmed teised koolid.

Stalinistlik hoone sobitus hästi Puiestee tänavale kavandatud pompoossesse kvartalisse, kuhu veel samal kümnendil kerkisid uhked ohvitseride majad ja kasarmud, mille ehitas sõjaväe ehitusbrigaad.

Koolimaja on  musternäide stalinistlikust arhitektuurist. Stalinismile omased uusklassitsistlikud tunnused on selgesti nähtavad hoone fassaadidel:sissepääsu markeeriv kõrgetele piilaritele toetuv portikus, range sümmeetria ja külgfassaadidel olevad petiknišid esindavad arhitektuuridetailidena kõik kommunistlikku ideoloogiat. Koolimaja avamisest filmitud kaadreid kasutati režissöör Oleg Lentsiuse propagandistlikus kinoringvaates „Nõukogude Eesti“.

Tartu Kroonuaia kooli kui organisatsiooni ajalugu ulatub tagasi 1925. aastasse, kui Tartus hakati pakkuma alternatiivset eriõpet vaimse mahajäämusega õpilastele. Tegutsemisaja jooksul on mitmeid kordi vahetunud kooli nimi ja asukoht. Alates 2002. aastast tegutsetakse Puiestee tn 62 hoones. Tartu Kroonuaia kooli õpetajad annavad välja erivajadustega õpilaste õpetamiseks vajalikku õppevara, lisaks töötab kooli kõrval ka kompetentsikeskus, mis nõustab õpiraskustega õpilasi, nende vanemaid ja õpetajaid.

Tekst: Grete Tiigiste